background


e-Seçmen


Yüksek Seçim Kurulu’nun verdiği karar uyarınca
uygulama parti görevlileri dışında kullanıma kapatılmıştır!